MİSYONUMUZ

     Alternatif turizm hizmeti veren işletmelerin Birlik çatısı altında ortak hareket ederek;
Turizm ve tanıtım faaliyetlerinde ortak hedef, politika, strateji ve projelerin belirlenerek uygulamaya geçirmek,bu amaçla;
-Ortak tanıtım materyalleri hazırlamak ve dağıtımını sağlamak yurtiçi yurtdışı fuarlara katılmak
-Alternatif turizmin çeşitlendirilmesi ve tanımına yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

-İlgili Bakanlıklar,diğer kamu kurum-kuruluşları, seyahat acenteleri, benzer mesleki kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği yapmak

-Mesleki dayanışma ve güç birliği oluşturmak

ÜST