ÜYELİK BAŞVURU FORMU

ALTERNATİF TURİZM ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMELERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda adı, adresi belirtilen işletmenin yetkilendirilmiş temsilcisi olarak birliğinize üye olmak istiyorum.

Üyeliğe kaydımın yapılmasını saygı ile rica ederim.

Başvuru Sahibinin:

Adı ve Soyadı : .…………………………………………………………………………………………..

Adresi : …………………………………………………………………………………………….

Telefon / Fax / E-mail : ……………………………………………………………………………………………

Temsil Ettiği İşletmenin:

Adı : ……………………………………………………………………………………………

Adresi : ……………………………………………………………………………………………

İletişim Bilgileri

Telefon / Fax / E-mail : …………………………………………………………………………………………..

Ek:

1. Nüfus Cüzdanı Örneği

2-Yönetim Kurulu Kararı (Yetki Belgesi)

3-Faaliyet Belgesi

4-2 Adet Fotoğraf

** Üye Başvuru Formunu PDF olarak indirin!

** Üye Başvuru Formu indir...

ÜST